Home Therapie
Therapie

 

 

 

 

 

Patiënt en psychiater zijn deskundig op hun eigen gebied.

De patiënt weet het meest over zijn klachten, de psychiater het meest over de behandeling.

Voor een succesvolle behandeling is overeenstemming tussen patiënt en psychiater over het behandelplan noodzakelijk.

Het behandelplan gaat over de te behalen doelen en hoe deze te bereiken. Als u hier klikt, krijgt u om de dag een email met een link naar uw behandelplan. Er wordt geinformeerd naar hoe het gegaan is, wat er niet goed en wel goed is gegaan, naar wat u nog wil bereiken en hoe u dit wil bereiken.

Deze doelen kunnen gedachten, gevoelens, of gedrag betreffen. Als u last heeft van gebeurtenissen om u heen, focus dan op uw gedachten en gevoel. Als u last heeft van negatieve gedachten, probeer deze uit te dagen of los te laten. Gevoelens laten zich vaak beinvloeden door gedrag. Voor gedrag is motivatie belangrijk.

Het behandelplan is alleen door u en de psychiater zichtbaar. In de gesprekken (die u via de agenda kunt inplannen) komen het behandelplan en de terugkoppelingen ter sprake.

Hierbij een link naar Online Psychiater voor diagnose en behandeladvies en gratis Ehealth links.

https://www.online-psychiater.nl/2020/08/02/gedachten-en-gevoel/

Gratis online ondersteuning

www.viacharacter.org

www.kleurjeleven.nl

www.depressioncenter.net

Angst- en paniekklachten:

www.paniccenter.net

Alcoholgebruik:
www.alcoholhelpcenter.net/

Gratis cursus Mindfulness:

http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/mindfulness/

YouTube-startpagina

Mindfullness

Vervelende gevoelens en gedachten verminderen wanneer ze worden verdragen, net als een surfer die zich door een golf laat meenemen. Het is de bedoeling dat U niet oordeelt over een vervelende gevoel of gedachte. Probeer uw gedrag te bepalen zonder u te storen aan het gevoel of de gedachte. Zeg tegen u zelf: "Ik ben niet de emotie die ik voel". Zoek afleiding door iets ontspannends te doen of aandacht voor anderen te hebben. Probeer aandacht te hebben voor wat belangrijk is in uw leven, zie ook deze instructievideo daarover of dit dartbord. Blijf niet vastzitten in niet-functionele gedachten of gevoelens en stop met dingen doen die niets opleveren. Hier vindt u een stappenplan om van onwerkbare actie en vastzitten in gevoelens en gedachten te gaan naar acceptatie en leven volgens uw waarden

11 tips voor een mindfull leven: http://in-balans-met-onrust.blogspot.nl/2008/07/tips-voor-een-mindfull-leven.html

Ontspanningsoefeningen

Doe deze oefeningen in een rustige omgeving, zet de telefoon uit, en ga ontspannen zitten of liggen. U kunt de bestanden ook op een MP3 speler zetten. Klik hier of hier om een ontspanningsoefening te downloaden of af te spelen en hier en hier voor andere ontspanningsoefeningen.

Gevolgenmodel

Lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak kan worden gevonden kunnen een eigen leven gaan leiden. De gevolgen die de klacht heeft voor het dagelijks leven leiden tot een toename van de klachten. De behandeling van een lichamelijk onverklaarde klacht richt zich dan ook op de vermindering van deze vervelende gevolgen. Hieronder zijn deze gevolgen weergegeven. Afhankelijk van een bange, boze, of sombere reactie op de klacht ontstaan cognitieve en emotionele problemen, gevolgen in gedragsmatige en lichamelijke problemen, en tenslotte ook op sociaal gebied. Deze gevolgen verhinderen een herstel van de klachten.

Lichamelijke klacht: Bijvoorbeeld een zeurende rugpijn, die toeneemt bij inspanning

Ideeën over de klacht:
Boos (niet-accepterend), bijvoorbeeld "Mijn klacht wordt niet serieus genomen"
Angstig (catastrofaal), bijvoorbeeld "Straks wordt het nog erger en moet ik worden geopereerd"
Somber (terugtrekken), bijvoorbeeld "Door deze klacht zal ik nooit meer iets leuks kunnen doen"

Gevolgen:

Cognitief en emotioneel

Gedragsmatig

Lichamelijk

Sociaal

Angst

Angstreducerend gedrag

Spierspanning

Verlies van werk

Woede

Ander eetpatroon

Hyperventilatie

Verlies van inkomen

Verdriet

Te veel inspanning

Conditieverlies

Minder sociale contacten

Monitoren van de klacht

Te weinig inspanning

Slaapproblemen

Relatieproblemen

Negeren van de klacht

Thuis blijven

Moeheid

 

Concentratieproblemen

Eetlust

 

 

G-schema

Gedachten hebben veel invloed op hoe we ons voelen en wat we doen. Als iemand bijvoorbeeld midden in de nacht een geluid hoort en denkt: "Dat moet een inbreker zijn", sluipt hij met bonzend hart de trap af. Als iemand echter denkt: "Dat zal wel niks zijn", draait hij zich om en slaapt door. Sommige gedachten gaan zo snel dat ze "automatische gedachten" worden genoemd. Vaak zijn dit al lang bestaande overtuigingen, bijvoorbeeld: "Andere mensen zijn niet te vertrouwen".

Om er achter te komen waarom iemand in een bepaalde situatie iets doet, denkt, of voelt, kan een G-schema worden gemaakt. Hierop worden gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, en gedrag bijgehouden. Vaak gaan irrationele gedachten vooraf aan negatieve gevoelens. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Ik moet perfect zijn.
 • Dat lukt nooit.
 • Ik kan niets aan mijn situatie veranderen.
 • Als dat gebeurt, ben ik verloren.
 • Ik heb geen leven zo.
 • Het zal nog erger worden.
 • Ik kan niet gelukkig zijn alleen.

Met behulp van het G-schema kunnen dergelijke irrationele gedachten op het spoor worden gekomen. Voorbeelden van een ingevuld schema vindt u hieronder.

Zie ook http://www.vinkers-psychiater.nl/registratie.html, u krijgt als u dit invult om de dag een herinneringsmail voor het invullen van een G-schema (door u zelf en de psychiater in te zien), maar u mag het ook vaker of minder vaak invullen.

Gebeurtenis

Gedachte

Gevoel

Gedrag

Geluid horen in de nacht

Dat is een inbreker

Angst

Naar beneden sluipen

Geluid horen in de nacht

Dat zal wel niks zijn

Ontspanning

Slapen

 

Voor- en nadelen afwegen

Afweging van voor- en nadelen van gedrag kan helpen om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Een voorbeeld daarvan staat hieronder:

Afweging

Voordelen

Nadelen

Drinken van veel alcohol

 • 1. Het ontspant me.
 • 2. Mensen om me heen vinden me gezellig
 • 1. Ik sta niet meer voor mezelf in.
 • 2. Door de kater doe ik de volgende dag niets.
 • 3. Het is slecht voor mijn lichaam.
 • 4. Ik voel me afhankelijk van alcohol.

Stoppen met het drinken van veel alcohol

 • 1. Ik blijf nuchter.
 • 2. Het geeft me een gevoel van controle.
 • 3. Het scheelt veel in de uitgaven.
 • 4. Mensen om me heen zullen het knap vinden.
 • 1. Het kost me moeite.
 • 2. Misschien ben ik minder gezellig.
 • 3. Ik moet leren om me op een andere manier te ontspannen.

Doelenplan

Het nadenken over concrete doelen helpt om de juiste stappen te zetten in de richting van die doelen. Hieronder staat een voorbeeld van een doelenplan.

De veranderingen die ik wil maken zijn:
Stoppen met het drinken van veel alcohol.
Plezier hebben zonder te drinken.
Nuchter van het leven genieten.

De belangrijkste redenen waarom ik deze veranderingen wil maken zijn:
Drinken van veel alcohol schaadt mijn lichaam.
Ik voel me afhankelijk van alcohol.
Het kost me veel geld.

Deze stappen zal ik moeten maken:
Uitgaan zonder alcohol te drinken.
Als ik zin krijg om alcohol te drinken, afleiding zoeken.
Alcohol in huis wegdoen.
De barman en mijn vrienden op de hoogte stellen van mijn plan.

Ik beloon mezelf met ..... als ik deze stap heb gezet:
Als ik twee weken geen alcohol heb gedronken, koop ik nieuwe kleren voor mezelf.

Ik weet dat ik mijn doel heb bereikt als:
Het niet meer drinken van veel alcohol een gewoonte is geworden.

Zo kunnen andere mensen mij helpen:
Door mij te ondersteunen en aan te moedigen.
Mij geen alcohol aan te bieden.

Ik weet dat ik mijn doel heb bereikt als:
Het niet meer drinken van veel alcohol een gewoonte is geworden.

Zo kunnen andere mensen mij helpen:
Door mij te ondersteunen en aan te moedigen.
Mij geen alcohol aan te bieden.

 

Klachtenregistratie

Registreren van klachten helpt om te zien wanneer en in welke mate klachten optreden. Hieronder staat een voorbeeld van een registratieformulier. Probeer elk dagdeel minstens één keer de klachten te registreren. Hier vindt U een registratieformulier in Excelformaat.

Hier een lijst met plezierige activiteiten.

 

Datum en tijd

Intensiteit van de klacht (0-5)

Omstandigheden

12 augustus, 9:00 uur

5

Gehaast om op tijd op werk te zijn

14 augustus, 15:00

2

Stuk gewandeld

 

iPhone Screenshot 1

Mindfulnessuitleg

Sleeping tips, using CBT

Meer informatie

ADHD bij volwassenen

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Depressie

Eetstoornissen

Gegeneraliseerde angststoornis

Medicijnen bij angststoornissen

Paniekstoornis en agorafobie

Persoonlijkheidsstoornissen

Slaapstoornissen

Stemmingsstabilisatoren

Sociale fobie

Verslaving

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

Waarvoor is EMDR bedoeld ?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstopwekkende beelden en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Het is mogelijk een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen met EMDR, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van EMDR is de patiënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Werkt EMDR ?
Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat patiënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Hoe gaat EMDR in zijn werk ?
De gebeurtenis wordt teruggehaald inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus door geluiden (tikjes) afwisselend rechts en links aan te bieden. Na elke set wordt er even rust genomen. Daarna wordt gevraagd wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten ?
De aangeboden sets geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Wat is het werkingsmechanisme van EMDR ?
Hoe EMDR precies werkt is nog onduidelijk. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking. Denkbaar is dat combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus er voor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Een wisselwerking tussen de twee hersenhelften die door deze methode gestimuleerd wordt waardoor verstand en gevoel geïntegreerd worden is een andere veronderstelling waarom deze methode werkt.